martes, 29 de diciembre de 2009

OPE08-09

O Mércores, día 30, están previstas as seguintes publicacións relativas á OPE 08/09:

Notas provisionais da baremación da fase de concurso de facultativos, coa excepción das seguintes categorías

- Análises clínicas
- Aparello dixestivo
- Cirurxía xeral e aparello dixestivo
- Farmacia hospitalaria
- Medicina física e rehabilitadora
- Médico de familia
- Microbioloxía e parasitoloxía
- Nefroloxía
- Odontoloxía
- Psiquiatría
- Xeriatría
Notas provisionaias dos exercicios da fase de oposición das categorías que realizaron os exercicios nos meses de outubro/novembro

jueves, 24 de diciembre de 2009

FELICES FESTAS


As delegadas desta sección sindical os desexan a todos vos FELICES FESTAS e que o SERGAS cumpra todas as nosas peticións.

mesa sectorial 23/12/09 movilidade interna

Onte día 23 de decembro houbo Mesa Sectorial de Negociación para abordar dous temas : Borrador de Mobilidade Interna elaborado entre o SERGAS e os sindicatos CIG , UGT e SATSE ( asinantes do Acordo Marco ) e Traslados FEAS

1. MESA SECTORIAL MOBILIDADE INTERNA 23 DE DECEMBRO

TEATRO, ESCENIFICACIÓN, PARIPÉ estos son os calificativos que se merece a mesa sectorial de hoxe.

A Administración volta a presentarse moi apresurada por acadar a sinatura dun documento de mobilidade interna, e dí que únicamente CC.OO. presenta alegacións por escrito e polo tanto serán as que se discutan. Nese momento o CSIF clarexa que non presentou alegacións xa que pediron execución da sentenza que gañaron e que recoñece que a mesa sectorial é quen ostenta a lexitimidade para negociar e non Comisións Técnicas dos asinantes de acordos. Lémbrovos que CC.OO. está agardando o resultado da mesma denuncia feita nos xulgados.

A pesares disto, CC.OO. expón as súas alegacións e reitera as feitas na anterior mesa, son recollidas algunhas e outras non, as enumeramos máis abaixo, e sen mediar máis discusión o Subdirector de Relacións Laborais pide a sinatura do documento con toda urxencia para envialo xa as Xerencias ( logo de ter eles máis dun ano de tempo para elaboralo e dar o borrador a CC.OO. fai 10 días...)

Os asinantes do Acordo Marco e polo tanto integrantes da Comisión Técnica, CIG,UGT,SATSE co apoio do SAE DIN QUE SÍ O DOCUMENTO , só CSIF E CC.OO. votamos en contra dun documento que é incompleto, que non recolle todas as situacións, que non regula a todas as categorías e a todo o persoal, que non se fixo ao abeiro da Mesa Sectorial, se non en un grupo de traballo que non representa a todos os traballadores e traballadoras, e que deixa a interpretación e regulación ás comisións de centro gran parte das bases, ou sexa, o que xa había.

E por si fora pouco escandaloso e vergoñento, o rematar, o subdirector, Javier Pena, comenta que en algúns hospitais se deixaba participar os funcionarios e laborais dun “xeito pacífico” na mobilidade interna e propón asinar un acta onde se recolla que o poderán seguir facendo. CC.OO. presentara xa como alegación que o ámbito de aplicación recollera a todo o persoal independentemente do seu vínculo xurídico
( É DICIR , ESTATUTARIOS , LABORAIS E FUNCIONARIOS ), e máis, alegamos que o título do documento fora “Mobilidade interna do persoal fixo do servizo galego de saúde” e foi rexeitado pola administración e os sindicatos asinantes do Acordo Marco e a Comisión Técnica.
Isto supón que a Mobilidade Interna somentes se aplicará a os Hospitais
( ESPECIALIZADA ) , deixando fora a toda a Atención Primaria.

A guinda final a pon a CIG cando dí que eles tamén querían que fose para funcionarios e laborais pero en aras do consenso renunciaron a elo ¿CONSENSO? CON QUEN, consenso coa administración UGT e SATSE , porque o que quedou claro e que coa Mesa Sectorial NON.

A falla de respeto da Administración con respecto á negociación colectiva e o diálogo xa atopou aliados, CC.OO. procederemos a denunciar todos os acordos que non se negocien en Mesa Sectorial e se siga obviando o noso dereito a facelo como representantes dos traballadores elixidos nas urnas, os expoñemos as NOSAS ALEGACIÓNS e como quedaron despois da función teatral de hoxe:

Título do documento: alegamos que sexa “Persoal Fixo do servizo galego de saúde” así incluirá todas as categorías ( licenciados sanitarios e non sanitarios, diplomados , persoal de F.P. e de xestión e servicios ) todos os vínculos xurídicos (estatutarios, funcionarios e laborais )e todos os ámbitos de traballo, especializada e primaria. A Mesa di que REXEITADO
Comisión de Traslados Internos: alegamos que se fixera unha comisión de traslados internos separada da comisión de baremación e que fose PARITARIA , e que calquera dúbida fora resolta no seo da Xunta de Persoal. REXEITADO excepto que sexa paritaria e a ADMINISTRACIÖN serán os que decidan as dúbidas e interpretarán as bases.... ( nunca sucedeu este precedente )
Convocatoria: alegamos que fose cando menos unha convocatoria por ano e as PLAZAS especificadas con QUENDA REXEITADO.(queda cada 2 anos )
Baremo: alegamos que se clarexe a proporcionalidade do baremo con puntuación concreta ( entre experiencia profesional e formación – galego ) REXEITADO.
Perfiles de postos: alegamos que se concrete en que situacións e con qué criterios se sacarán postos con perfil e que sexan negociadas e acordadas. Cos sindicatos REXEITADO, xa o decidirán en cada Centro Directivo
Reclamacións: alegamos que se deixe un prazo de 5 días para subsanar erros administrativos antes da publicación dos listaxes provisionais ( pretendían desestimar as solicitudes sen máis ) ACEPTADO
Incorporación ó novo posto: alegamos que sexa en 3 meses non en 6. REXEITADO ampáranse en que en caso de postos de saúde laboral é o tempo necesario para readaptar un posto.
Persoal Reclasificado: alegamos que se contemple específicamente a situación do persoal que foi reclasificado forzosamente por reorganización ou externalización dun servizo, de xeito que se lle contemple todo o tempo traballado na categoría na que foi reclasificado. ACEPTADO, non sen discusión non só coa administración
Tempo traballado en outra categoría:alegamos que se inclúa a puntuación de tempo traballado noutra categoría como fixo ou temporal. REXEITADO , só se contará se foi en promoción interna temporal (SEA)
Puntuación por permanencia na institución: alegamos que debería aparecer unha puntuación adicional por permanencia nun mesmo servizo. REXEITADO.
Puntuación de galego: alegamos que tiña que ser dentro da formación e en baixa proporción con respecto o resto do baremo, xa que o galego se esixía na OPE. REXEITADO, iniciación equivaldrá a 3 meses de traballo e perfeccionamento a 6 meses de traballo.
Criterios de saída das unidades por mobilidade interna: alegamos que o documento debería ir acompañado dos criterios que rexirán a saída das unidades do persoal que resulte movido polo proceso de mobilidade interna. REXEITADO, cada centro aplicará o que acorde no momento, e dicir, aleatoriamente e sen descusión....( sen precedente ata agora ...)
Pérdida da reserva de praza: alegamos que nas situacións do persoal que esté fora do seu posto por motivos de saúde laboral, non perda o seu posto ata que así o decida a UPRL. ACEPTADO , aínda que non entenderon ben o que diciamos.

E ASÍ REMATOU A MESA SECTORIAL COMO UNHA FUNCIÓN TEATRAL CUNS ACTORES ( SERGAS E SINDICATOS ASINANTES DO ACORDO MARCO ) AVALANDO UN DOCUMENTO INCOMPRENSIBLE E XESTADO DURANTE UN ANO

DENDE CC.OO. CREMOS QUE DEBEN SER OS PROFESIONAIS OS QUE TEÑAN A ÚLTIMA PALABRA

planillas definitivas ope

Acabanos de comunicar o SERGAS co día 29 o 30 deste mes de decembro, saldrán as planillas definitivas e as notas de todolos exámenes da OPE.
Sorte a todos e todas.

jueves, 17 de diciembre de 2009

Cómputo de LDS en noites.

Hoxe tivemos xuntanza da Comisión de centro coa xerencia. Sabedes que o tema do cómputo cando o persoal pedía lds en noites xa foi tratado na xuntanza de outubro, pois atopamonos con que a xerencia agora desdícese do dito. Analizado por eles o punto en profundidade, deciden que estaba ben aplicado o aplicativo informático e unha noite merma 14 horas ( claro tirando pa casa). Esta decisión non foi compartida por ningunha organización sindical , máis o contrario criticada por todos . Pero non caen ou non queren caer da burra¡¡
De todos xeitos como xa figuraba en acta , e estaba asinado, quedaron en que este ano respetarían computar 10 horas, información que daran traslado as supervisoras/es. Estaremos o loro¡¡
Así que xa vedes como as gastan, empezan a mostrar os dentes¡¡¡
Nos queda unha longa batalla por este tema, tanto en este como noutros temas , non consentiremos que interpreten as normas a súa conveniencia, que é o que estan a facer, así que idevos preparando.

Acoplamentos internos.

Como xa sabedes os acoplamentos internos , despues de varias denuncias tralo acoplamento de persoal sanitario , se habían paralizado por unha sentencia xudicial onde decía que non era competencia das Comisións de Centro esa negociación. pois ben hoxe no seo da mesa sectorial se lle dou legalidade a dito acoplamento ratificandoo .
O mesmo tempo empezou a negociación das bases xerais de acoplamentos internos para o ámbito do SERGAS, ditas bases foron realizadas nas comisións técnicas que firmaron o Acordo Marco ( recordade que CC.OO. non o asinou) , aínda que xa deberían estar feitas , celebramos tamén que por fin empece a negociación. Esto afectaría o paralizamento do Acoplamento interno de persoal non sanitario que tiñemos, e que quedou en suspenso por mor de ditas sentencias. Por eso esta negociación para nos é tan importante, en canto se aproben esas bases poderemos darlle traslado o noso complexo e sacar o Acoplamento suspendido, e incluso veríase de a posibilidade de sacar un xeral para todo o persoal.
Así que hoxe estamos de donle enhoraboa....será pola chegada dos Reis Magos???
Pois benvidos todos os agasallos que nos dé o SERGAS.

Listados de contratacións

Por fin¡¡ obxetivo acadado¡¡

O vernes 18 de Decembro,publícanse as Listas Provisionais do Pacto de Contratacións Temporais das categorías de :
MÉDICO DE FAMILIA
PEDIATRA
MÉDICO DE URXENCIAS HOSPITALARIAS
ODONTÓLOGO
ENFERMARÍA
MATRONA
AUXILIAR DE ENFERMARÍA
COCIÑEIRO
As listaxes provisionais estarán expostas nos taboleiros de anuncios das direccións provinciais e das institucións sanitarias do Sergas, así como na páxina web do Sergas (www.sergas.es).
Os interesados poderán formular reclamacións contra a resolución de publicación das listaxes perante a dirección provincial correspondente no prazo de 20 días hábiles(por mor das datas coincidentes co Nadal), contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Como vedes as nosas movilizacións deron o seu fruto. Gracias a todos e todas.

martes, 15 de diciembre de 2009

Postura de CC.OO. ante a convocatoria de folga do día 16

O pasado día 26 de novembro, os sindicatos que formamos parte da plataforma unitaria, atendendo ao sentir dos traballadores expresado nas diferentes asembleas de Galicia, acordamos:

-Convocar unha concentración diante do Parlamento de Galicia, que se levou a cabo o pasado día 9.
- Convocar unha concentración nos centros de traballo o día 15.
-Reunirse en Plataforma o día 16 para valorar estas concentracións e elaborar un calendario de novas mobilizacións.

O día 2 de decembro, o SERGAS fixo unha nova proposta que, dende CC.OO. e outros sindicatos,valoramos como inaceptable, xa que nin hai incremento para o ano 2010 nin perspectivas fiables para os seguintes anos, tanto na Carreira Profesional como para o resto de Acordos Asinados.
Ao remate da reunión, a CIG, unilateralmente, informou da súa decisión de convocar Folga o vindeiro día 16 e emplazou aos outros sindicatos a sumarnos á súa convocatoria, dando unha marxe para a resposta ata a mañán do día seguinte. Despois da reunión enterámonos de que a dita folga sumábase o SAE.
A actitude da CIG e do SAE é inaceptable e rompe o espíritu unitario da plataforma, que ata o momento tomaba as decisións por consenso de tódolos membros. A folga do día 16 non vai servir para a consecución dos obxectivos marcados pola plataforma e acordados nas Asembleas, polo contrario,crea división e enfrentamento.
CC.OO. non secunda unha folga que non foi convocada pola Plataforma, e fai un chamamento á unidade da plataforma e dos traballadores. O día 16 CC.OO. levará á reunión da plataforma un calendario de mobilizacións tal e como pediron os traballadores nas asembleas, e entre todos valoraremos as medidas a adoptar onde non se descarta ningún tipo de mobilizacións, paros incluídos.

CONTRA AS IMPOSICIÓNS DO SERGAS
POLA CARREIRA PROFESIONAL
POLO RESPECTO DE TODOLOS ACORDOS
POLA UNIDADE DA PLATAFORMA E DOS TRABALLADORES

sábado, 12 de diciembre de 2009

Concentración do día 15

Dentro do calendario de movilizacións previstas pola Plataforma sindical en contra das agresións do SERGAS , a vindeira convocatoria é o día 15 de Decembro con concentracións nos centros de traballo. No noso Complexo vamos a celebralas no Hospital Clínico, no Hospital de Conxo e no Psiquiátrico ás 12 horas.
Alí vos esperamos non faltedes, ata o de agora a vosa presencia foi moi importante e danos ánimos e ganas de seguir na loita¡¡
Coa vosa axuda conseguiremolo¡¡ esixir unidade sindical e non consintades que cada un vaia pola súa banda.

Prueba Salud Mental

Ante las dudas surgidas en torno a la elección de las dos convocatorias para la especialidad en Enfermería de Salud Mental, el Ministerio de Educación nos ha hecho las siguientes puntualizaciones:
• No es necesario rellenar ningún documento de confirmación de las convocatorias elegidas, tan solo es suficiente con presentarse a las convocatorias elegidas.
•Es necesario presentarse con el DNI o pasaporte en vigor y la notificación de que está admitido a para realizar las pruebas. En caso de no recibir este último documento, valdrá con la presentación del DNI o pasaporte y será el propio ministerio el que resuelva el error.
Para cualquier duda más relacionada con este y otros temas poneros en contacto con la sección sindical.

jueves, 10 de diciembre de 2009

Concentración diante do Parlamento

Enhoraboa a todos e todas, onte eramos un milleiro os traballadores e traballadoras de todo o SERGAS que xuntamonos diante do Parlamento para reivindicar o cumprimento dos acordos. A día de hoxe non saíu nada nos medios de comunicación,n para que logo falen de que non existe censura nos medios de comunicación. Berramos as nosas consignas e ca nosa presencia quedou patente cos traballadores/as queren a unidade sindical e non están dacordo cas actuacións deste goberno . A concentración encadrase no calendario de movilizacións acordadas pola plataforma sindical que continuará o día 15 con concentracións nos centros de traballo. O día 16 xuntarase de novo a plataforma para decidir as novas movilizacións tal e como o decidiron a maioría dos traballadores nas asembleas feitas.
CC.OO. é consecuente coas súas decisións, e fiel o decidido pola plataforma xa que formamos parte dela e así o desexan os traballadores/as, estos desexan unidade sindical e o 16 este sindicato levará á plataforma máis propostas para seguir loitando polos dereitos dos traballadores. De todo xeito sona un tanto raro que o mesmo día da concentración da plataforma, dous dos sindicatos integrantes dela haxan convocado pola súa banda folga para o día 16. Cal será a súa intención??? xa o veremos. €ste sindicato nunca descartou ir a folga, pero non fora da plataforma e sen ser apoiados pola maioría dos traballadores.
Pero queremos darvos as gracias polo voso apoio nos diferentes actos que levamos feitos, e desexamos que o goberno dea marcha atrás nas súas intencións e cumpra os acordos.

viernes, 4 de diciembre de 2009

Mesa do pacto de contratacións

PACTO DE CONTRATACIÓNS

Trala reunión de Mesa Sectorial no día de hoxe, na que a Administración presenta unha nova proposta, que non varía, substancialmente, os criterios utilizados na proposta anterior, na que se establecían 2 listas, unha para aspirantes que aprobaron a OPE e outra para o resto de aspirantes.
Ante a posición meridiana de CCOO de manter unha única Lista, coma ata o de agora (Ope+Formación+Experiencia) acórdase por unanimidade dos sindicatos que se negociará Novo Pacto de Contratacións con ese premisa e estando dacordo a Administración.
Agradecemos, polo tanto, a tódolos traballadores a súa participación nas Concentracións levadas a cabo con esta finalidade, xa que grazas á súa presenza activa conseguiuse o obxectivo marcado.

Seguiremos traballando todos xuntos por un Pacto de Contratacións XUSTO.

Como vedes si nos vomemos conseguimolo¡¡¡¡¡ a forza sindical está en vos compañeiras e compañeiros, a todos xuntos non nos vencen, podemos con eles¡¡¡ Moitas grazas polo voso compromiso.

Todos o Parlamento

APLAZAMENTO DO ACORDOS ASINADOS

No mes de Outubro a Xunta de Galicia decidiu,primeiro suspender e logo aplazar os Acordos asinados e publicados no DOG ós traballadores do SERGAS para que lle cadraran os Presupostos do ano 2010.
Por esto,as organización sindicais CCOO,CIG,CSIF,SAE,UGT e CESM se unen nunha Plataforma Unitaria,para defender o cumplimento íntegro dos Acordos.

Logo de varias reunións co Sergas,non se chega a acordo,polo que a PLATAFORMA UNITARIA reúnese o día 26 de Novembro e acorda as seguintes medidas:

-o día 9 de Decembro CONCENTRACIÓN diante do Parlamento de Galicia ás 17,30h(ahí se debaten os Presupostos do 2010)

-o día 15 de Decembro CONCENTRACIÓNS nos Centros de traballo.

-o día 16 de Decembro xúntase de novo a PLATAFORMA UNITARIA para decidir outras medidas.

Así como nos manifestaches o voso apoio nas Asambleas informativas,tamén o necesitamos na vindeira concentración do día 9 diante do Parlamento de Galicia.

¡¡ACUDIDE O PARLAMENTO DIA 9 ÁS 17,30H!!

Mesa sectorial 2-12

Na última MESA SECTORIAL (2-12-09) a Administración instou ós sindicatos a asinar un ACTA que recolle,ante o Aplazamento dos Acordos Retributivos e Sociais, o "seu compromiso" de asumilo nun período de tempo superior ó comprometido en Acordos anteriores.
En dita Acta non se recollen as diferentes propostas feitas en varias reunións pola parte sindical.
CC.OO., manifesta CLARA E ROTUNDAMENTE NON ASINAR dita Acta.
CC.OO., que non é asinante do ACORDO MARCO, no seu día amosou o seu desacordo por:firmalo a 5 anos(ata 2012), ser discriminatorio para a maioría dos traballadores no retributivo e por deixar en mans de" comisións técnicas" aspectos sociais importantes, algúns xa recollidos e mellor redactados en anteriores Acordos:Carreira Profesional excluindo a funcionarios e laborais, negociación de cobro por TIS para o persoal sanitario e non sanitario e outros como xornada laboral, acción social, licencias e permisos ou movilidade.
En CARREIRA PROFESIONAL síguese igual, excluindo a FUNCIONARIOS, LABORAIS e INTERINOS; moitos traballadores/as que no 2010 terían dereito a un novo grado non o percibirán:os enlaces extraordinaria-Ordinaria, Ope 2006, última OPE...
A SANIDADE PÚBLICA,nesta CCAA,é amenazada pola Lei de Orzamentos para o ano 2010, xa que recorta a inversión en plantillas(estámolo padecendo),amortizacións de plazas en atención especializada e conxelación do Plan Mellora en Primaria.Ademais pretende que os novos centros de saúde e hospitais sexan financiados e xestionados de forma privada, incrementando o gasto e adelgazando as plantillas.

Por iso, dende CC.OO. coidamos que hoxe mais que nunca temos que defender a SANIDADE PÚBLICA e o EMPREGO.
CCOO recollendo o sentir maioritario das Asembleas celebradas en Galicia, rexeita o APLAZAMENTO DOS ACORDOS ASINADOS e PUBLICADOS,incluso do Acordo Marco,e recollendo a petición dos traballadores/as fai un chamamento a UNIDADE DE TODOS, TRABALLADORES e SINDICATOS e a MOVILIZARNOS UNITARIAMENTE.

O pasado día 26 a PLATAFORMA:CCOO,CESM,CIG,CSIF,SAE e UGT acordou convocar CONCENTRACIÓN no PARLAMENTO GALEGO o día 9, CONCENTRACIÓNS nos centros o día 15 e REUNIRNOS o 16 para PLANIFICAR NOVAS MOBILIZACIÓNS.

A C.I.G. ó finalizar a reunión do día 2 comunica a intención de convocar folga o día 16 e invita ó resto dos sindicatos a sumarse a ela.
CC.OO., entende inapropiado tanto o método utilizado como a propia convocatoria para o día 16; insistimos,necesitamos UN CALENDARIO DE MOBILIZACIÓNS UNITARIO con accións nos centros, nas rúas e nos medios de comunicación donde a Folga ou Paros sexan unha parte do Calendario.

CONTRA OS INCUMPRIMENTOS DOS ACORDOS!!!
POLA DEFENSA DO PÚBLICO!!!

UNIDADE DE SINDICATOS E TRABALLADORES!!!!

MOVILIZATE COA PLATAFORMA!

miércoles, 2 de diciembre de 2009

pacto de contrataciones

Semella que a UGT perde as formas e os nervios ó ver que CC.OO está defendendo, coma sempre, o dereito dos traballadores por un Pacto de Contratacións xusto,esto queda demostrado no Informa que este sindicato saca o luns 30 acusándonos de “salvapatrias” e compañeiros de cama de CIG.A verdade e que eu prefero ser compañeiro dun sindicalista que non cómplice da Admisitración.

Certo é que eles fixeron unha denuncia ó Pacto de Contratacións, e que manifestaron na Mesa Sectorial a súa disconformidade,igual que CC.OO ,á nova proposta de Pacto que presentou a Administración na última reunión, pero iso non lle da dereito a atacar dun xeito tan burdo nin vetar as accións sindicais de CC.OO nin, por suposto, o dereito dos traballadores de manifestar a súa disconformidade coa proposta da Administración.

Se o seu problema é que apoiamos as reivindicacións dos traballadores , cremos que o problema parte deles e clarexar que CC.OO seguirá na mesma liña independiente pola defensa dos dereitos de TODOS/AS TRABALLADORES E TRABALLADORAS.

Concentracións diante da Dirección Provincial

Hoxe estivemos en Coruña manifestados diante da Dirección Provincial, xa é a terceira vez que acudimos, e levamos unha boa molladura, pero todo vale a pena si acadamos o que vos merecedes. Pois ben ,hoxe había xuntanza alí da comisión de seguimento de contratacións, e sin cortarnos nin un pelo, tomamos o asalto a Dirección Provincial,¡¡¡ mala sorte que xa había rematado a xuntanza cando acadamos o noso obxetivo¡¡¡.
Pero aínda así informovos do que nos enteramos: As baremaciós están terminadas, só falla incluir o da vida laboral, así que a Directora Provincial comprometeu a súa palabra a que en catro días estarían publicadas, ¿tendrá validez a súa palabra?? veremolo.
Tamén enteramonos que a administrativa que fai os chamamentos para o CHUAC de axuliares de enfermería leva 6 meses de baixa e ´non a cubriron , polo cal asumíu esos chamamentos o hospital, e eso onde ven recollido?? e porque este persoal non se sustitúe?? Aproveitando que nosos compañeiros estaban hoxe na mesa do SERGAS xa denunciamos os feitos diante da Directora Xeral e da Subdirectora. veremos tamén si fan algo.
Pero coma sempre decirvos de que calqueira irregularidade que seibades a poñades no noso coñecemento , pois senón pouco podemos facer.

Acudiremos á Mesa Sectorial do día 4 de Decembro reclamando un Novo Pacto de Contratacións xusto , que contemple os méritos acadado tanto a nivel de formación como de experiencia profesional cuns BAREMOS XUSTOS.

Agradecemos a participación que tivemos e seguiremos na batalla ata acadar o reclamado.

Continuaremos mobilizándonos ata conseguilo.

martes, 1 de diciembre de 2009

Comisión de seguimiento de Carreira Profesional extraordinaria de Diplomados sanitarios

Hoxe no Sergas tivemos a xuntanza da comisión de seguimento da Carreira profesional extraordinaria de diplomados sanitarios , alí como xa sabedes vense aquelas solicitudes que foron denegadas nas comisións de seguimentos das diferentes áreas.
Pois ven, coma sempre naquelas xerencias onde non se poden facer ben as cousas porque as diferentes direccións intentar manter os seus criterios, sempre nos encontramos con problemas , e temos que andar mareando a xente para voltar a pedirlles que adxunten máis cousas. Recordarvos que non só puntúa a docencia, senón que dentro do compromiso coa organización puntúan moitos items.Tamén recordarvos que aqueles traballadores que teñades alumnos nas vosas unidades, computase como formación pregrao.
Para intentar clarexar posturas e poñer en claro dúbidas , acordamos nesta xuntanza de hoxe, que cando se presente o se houbera presentado un curso superior a 60 horas ( 6 créditos) o exceso sería tido en conta para computar no grao seguinte.

lunes, 30 de noviembre de 2009

Nova convocatoria de mesa sectorial

Acabamos de ser convocados para unha vindeira xuntanza o día 2 de Decembro ás 12 horas co único punto da Orde do día: -Situación dos acordos.
A ver con que nos sorprenden agora...xa nos lles quedan moitas opcións....ou rectificades e cunmprides os acordos ou non aceptaremos nada , así que xa sabedes.
Recordade que ese día temos as concentracións polas listas de contratación , así que no viaxe de volta o millor adelantamos algo do que vaia ocorrendo.

jueves, 26 de noviembre de 2009

Listas de Contratacións

A FEDERACIÓN DE SANIDADE DE CC.OO. CONVOCA UNHA CONCENTRACIÓN O DIA 2 DE DECEMBRO ÁS 11,00 HORAS DIANTE DAS DIRECCIÓNS PROVINCIAIS

CONTRA A INEFICACIA NA XESTIÓN DAS LISTAS DE CONTRATACIÓNS

POR UN ACORDO DE CONTRATACIÓNS CON BAREMOS XUSTOS E LISTAS XA

¡¡¡ACUDIDE!!!

A nos tócanos concentrarnos diante da Dirección Provincial da Coruña, igual cas outras 2 veces.
Poñeremos autocares a vosa disposición que coma sempre sairán as 9,30 horas diante do Hotel porta do Camiño en San Lázaro.
Non vos esquezades de anotarvos nas seccións sindicais para poder garantir así o traslado.
Dixo o SERGAS : ''sairán as listas de contratación a finais de novembro''
Jajajaja, escojonamonos, non se lles pode creer nada son unhos mentireiros , pero tamén por eso nos non paramos nas nosas movilizacións ata que academos o que queredes. Non faltedes , esixir o voso futuro laboral ... as listas o son.

Tamén decirvos que o día 4 de decembro está convocada unha xuntanza no sergas para falar do novo pacto de contratacións, aquí tamén defenderemos o que queredes.

Mesa Sectorial de hoxe

Agora entralle a presa o SERGAS e non fai máis que convocarnos ás mesas, total para nada, cada vez dan migallas, esto é o que ofreceron hoxe:
Na última Mesa Sectorial a Administración dí que non pode facer un maior esforzo do que xa están facendo en canto as suas propostas,e logo de escoitar as organizacións sindicais, pide un receso. Á volta acude cunha Acta que prantexa cambios sobre o xa ofertado,cunha nova redacción de:

-negociación de Carreira Profesional Ordinaria,non satisfactoria para nós por non concretar nada

-negociación de Carreira Extraordinaria para persoal integrado da Ley 17/89 e do Hospital Naval,pero tendo en conta a disponibilidade económica.

-negociar o pago por cartillas(TIS) para persoal sanitario,que rexeitamos porque exclue ó resto do persoal.

O calendario de aprazamento de pagos mantense coma na última proposta e siguen excluíndo das Negociacións(de xornada,movilidade,licenzas e permisos,acción social,...) ós sindicatos non firmantes do Acordo Marco,é dicir,a CCOO e tres sindicatos máis.

Como podedes imaxinar esto non nos vale e polo tanto e tras valorar o senso maioritario dos traballadores nas asembleas, a Plataforma acorda as seguintes movilizacións:

· 9-12-09 ás 17,30h concentración diante do Parlamento(Santiago) coincidindo co primeiro debate parlamentario dos Orzamentos

· 15-12-09 concentración nos Hospitais e Xerencias de At. Primaria.

Para a vindeira semana teremos outra xuntanza de Mesa Sectorial que o Sergas xa da por definitiva.
¡FAI VALER OS TEUS DEREITOS!

miércoles, 25 de noviembre de 2009

derradeira información

Boas noites compañeiro/as :

En primeiro lugar decir que nas asambleas de toda Galicia @s traballadores decidiron :
Rexeitar a derradeira proposta do SERGAS da Mesa do 19 novembro.
Que sigamos en Unidade de Acción na Plataforma ( sabedes que na mesma non quixo estar o SATSE que foi asinante do Acordo Marco e agora "entende" que estamos en crise e NON FAI NADA polo seu colectivo profesional nin para revertir a postura da Administracción )
Salvo en Ferrol e o Barco , no resto dos Centros rexeitaron a FOLGA de momento pero si se quere un calendario de mobilización sostido.
No día de hoxe , CC.OO. tivo unha reunión do seu Comité Federal ( de toda Galicia ) para decidir nosas posicións logo de escoitar ós traballador@s nas asambleas , e decidimos plantexar no seno da Plataforma as cuestións que xa vos comentamos.
Mañán xoves 26 voltamos a ter Mesa Sectorial .......Seguiremos informando

xuntanza plataforma

Despois das asembleas que houbo onte en todos os centros do SERGAS , onde maioiritariamente os traballadores e traballadoras decidiron non aceptar a nova proposta do sergas, así como seguir apoiando a unidade sindical e a continuación das movilizacións. A pesares de que en algunhas delas salíu a palabra folga, só en ferrol e O Barco secundouse esta posibilidade polo momento.
Hoxe xuntase a plataforma sindical e en ela tras proposta de CC.OO.decídese que na Mesa sectorial de mañán,se non hai ningún avance na negociación se manteña un peche dos integrantes da Plataforma ata que a Conselleira e os máximos responsables da Consellería e do Sergas desbloqueen a negociación.
CCOO propón ampliar o sentido da Plataforma para que se inclua a defensa da sanidade pública, o que é secundado pola maioría. así como unha entrevista-rolda de prensa cos grupos do PSOE e BNG para a denuncia do deterioro do Sistema Público de Saúde Galego,e o trato que se lle está dando ó persoal deste Servizo.
Como próxima data de movilizacións O día 9 faremos unha concentración de delegados e traballadores diante do Parlamento ás 17 horas. xa que esa é a data de votación dos presupostos, así que non faltade, a ver si o que manifestades nas asembleas logo vese reflexado na realidade de a pé.

lunes, 23 de noviembre de 2009

Asembleas de Mañán

Mañán vemonos nas asembleas que hai nos catro hospitais do Complexo ás 12 horas, CC.OO. tendrá coma sempre presencia de delegadas en todos eles, non faltedes¡¡¡¡¡ necesitamos coñecer a vosa opinión sobre a nova proposta do SERGAS, para pronunciarnos na xuntanza conxunta da plataforma sindical o mércores pola tarde. Que non vos mintan, CCOO segue na plataforma, e loita pola unidade sindical.
A continuación vamos a expoñervos o que este sindicato opina da nova proposta.
Non nos vale¡¡¡ e porque, pois leede a continuación.

A Carreira Profesional Ordinaria, non se ve refrexada no documento con concreción, CC.OO. quere que apareza:

· Ámbito da carreira: persoal ó servizo do SERGAS independentemente do seu vínculo xurídico, funcionario, laboral, estatutario.

· Enlace carreira extraordinaria-ordinaria automático.

· Negociación do réxime ordinario en 2010, e recoñecemento de grao no mesmo ano.

· Recoñecemento dos efectos económicos da carreira ordinaria no 1º semestre do 2011.

-Os diferentes acordos asinado e publicados no DOG: plan mellora, acordo PAC, médicos urxencias hospitalarias , que foron derivados para o seu cumprimento cara ó Acordo Marco, deben voltar á Mesa Sectorial para o seguimento e cumprimento. A suspensión afecta a diferentes acordos, entre eles o Marco, e cada un ten que ser tratado no seu ámbito de negociación.

-Non aceptamos que se sigan tratando en comisións técnicas o desenrolo dos Acordos, foron negociados e asinados en Mesa Sectorial e este é o ámbito de negociación.

-Non se contempla no documento cuestións que se poden negociar no 2010, como o plan de pensións, ou a resolución extraxudicial de conflitos.

-O documento só fala de condicións retributivas, non garante condicións de traballo nen de aumento e cobertura de plantillas, esquece a creacións de servizos e categorías, algúns tan importantes coma as de saúde laboral, sen cumprir como establece a LPRL.

Agora vos sacade as vosas conclusións, valevos ou non vos vale?

jueves, 19 de noviembre de 2009

Mesa Sectorial de hoxe

Hoxe , como xa vos informamos, tivo lugar a xuntanza da Mesa Sectorial do SERGAS. O final, e grazas os vosos esforzos de movilizacións. Pois ben, a Administración muda a súa proposta e avanza algo, aínda que segue sen querer aceptar nada no 2010. CC.OO. manifesta as súas pretensións , que podedes ollar no blog de onte.
O máis sinalable é que o acordo chega só ata o 2013, xa non o 2014 e sen ligar o nivel de ingresos da comunidade.
O 2010, volve a figurar sen nada, agás 6 millóns de euros que teñen que pagar dos acordos deste ano, pero que cumprirían no seguinte, a saber: actualizacións das carreiras, carreira das fundacións con actualizacións a 1 de xaneiro....
No primeiro documento introducen unha clausula de salvagarda , de aplazamento no 2014, para garantizalo cobro si as circunstancias impediran todo o pago no 2013.
A semán que ven vanse facer asembleas nos centros para explicar o acordo proposto, e ver o que lles parece os traballadores. A continuación xuntarase de novo a plataforma para decidir o que fai tendo en conta o manifestado por vos nas asembleas, por iso é moi importante a vosa participación.
Se queredes coñecer xa a nova proposta do SERGAS, pasade polas seccións sindicais.

Concentración de hoxe

Hoxe levamos a cabo a segunda concentración diante das direccións provinciais do SERGAS reclamando a publicación dos listados de contratación da convocatoria de Abril de 2009.

O SERGAS comprometiu a data de mediados de novembro e agora xa fala de finais de novembro ou decembro XA ESTÁ BEN DE XOGAR CO TRABALLO DO PERSOAL. Esiximos a publicación e entrada en fucionamento das devanditas listas.

E esiximos a negociación inmediata do novo Pacto de Contratacións xusto , que contemple os méritos acadado tanto a nivel de formación como de experiencia profesional cuns BAREMOS XUSTOS.

Agradecemos a participación que tivemos e seguiremos na batalla ata acadar o reclamado.

¡¡Que non lles quepa duda de que continuaremos mobilizándonos ata conseguilo¡¡

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Información dos acordos suspendidas


Ante a proposta do Sergas na mesa sectorial do día 12/11/09, CC.OO. manifestou o seu REXEITAMENTO a proposta de dilatación retributiva asi como denunciamos que na proposta non se concretan outros acordos imcumpridos e pedimos que no documento entregado reflexe:

.Carreira Profesional Ordinária: plazos e enlace coa Extraordinaria.
.As melloras recollidas no Plan Mellora,
.Acordo retributivo das urxencias hospitalarias
.Plantillas, contratos en precário.....
.Incremento retributivo no ano 2010

Dado que CC.OO non foi parte asinante do Acordo Marco, entre outras razóns, porque considerabámos excesivo o plazo de aplicación 2008-2012 (xá deciamos no seu momento que era un acordo que hipotecaba non somentes o incremento retributivo, senon tamen futuras negociacións noutros aspectos) solicitamos do SERGAS apertura dunha mesa negociadora na que ademais de tratar aspectos retributivos inclua os puntos referenciados anteriormente.
CC.OO. CONTINUA NA PLATAFORMA SINDICAL , para que non quede ningún xenero de dudas. Estivemos sempre en todolos foros e nas medidas que por parte da plataforma se consideraron en cada momento(concentracións, asambleas, peches, prensa,)
Dende CC.OO. consideramos que a proposta por parte da Administración e unha clara agresión e volta a hipotecar o futuro dos traballadores/as da sanidade pública galega.
CC.OO. coincide coa opinion dos traballadores/as nas asambleas de todolos centros hospitalarios en tomar todalas accións encamiñadas a que se cumplan os acordos asinados e a retomar a carreira ordinaria do conxunto dos traballadores/as non descartando movilizaciones mais contundentes
Ante a convocatoria da mesa sectorial para o dia 19/11/09 para poñer na mesa outra proposta, tomaremos as decisións axeitadas en conxunto.

denuncia sindical da OPE

Como xa vos informamos, recibimos moitas queixas despois da proba de PSX e AUX. Admtvo. por haberse detectado moitas irregularidades que non podemo nin debemos consentir. A Secretaria Xeral da Federación deste sindicato , ha posto o tema en coñecemento do SERGAS facendo un relato dos feitos acontecidos , para ter unha xuntanza cos tribunais correspondentes. Vou deixarvos aqui copia do escrito para que o vexades. Unha vez que teñamos noticias , como sempre vos informaremos.

A/A Rosario Garcia Villadangos
S.Xeral de xestión e Políticas de Persoal

De: Lola González Lorenzo
S.Xeral da FSS de CC.OO.

Asunto: Irregularidades na realización do exame da OPE 08/09 categorías PSX e Auxiliar administrativo.

Santiago 18 de novembro de 2009
Logo da realización das probas das categorías de PSX e Auxiliar administrativo o pasado domingo 15 de novembro no recinto ferial de Silleda, achegamos as seguintes irregularidades que nos foran prantexades por un gran número de opositores:

O papel da planilla de respostas estaba defectuoso, polo que non cumpriu coa función autocopiativa, os aspirantes que lle sucedeu esto non poideron levar unha copia para a súa corrección.
Unha prantexado o problema a algúns aspirantes se lles dixo que podían copiar as respostas noutro papel de xeito rápido, moitos non tiveron tempo de facelo.
Outro aspirantes que xa sairan do recinto voltaron a entrar para facer copia das respostas.
Formouse unha fila de xente que, co exame orixinal na man, estiveron agardando para facer copia das respostas , poidendo alterar as mesmas, xa que podian falar entre eles e manipular a folla de respostas.
Aos aspirantes que sairon e voltaron a entrar se lles entregou o seu exame para copiar, e coa posibilidade de rectificar.
Os aspirante que non fixeron no momento a copia teñen agora a oportunidade de pedila e que lle sexa enviada, pero sen ter a certeza de que sexa realmente a sú proba.


Dada a gravidade do asunto consideramos necesario e urxente manter unha xuntanza cos tribunais correspondentes e a súa dirección, na que se nos explique a solución que se lle vai dar o problema, se é necesario repetir as probas , e a seguridade que teñen tendo en conta que non se mantivo a confidencialidade.

Agardamos a súa resposta


Asdo: Lola González Lorenzo
S.X da FSS de CC.OO.

lunes, 16 de noviembre de 2009

Nova convocatoria de mesa sectorial

Andan tomandonos o pelo continuamente, hoxe chega unha nova convocatoria de mesa sectorial, antes das asembleas de mañán, como era lóxico, nos marean a nos e a vos, pero a ver si recapacitaron o fin de semana.
O SERGAS acaba de remitirnos unha convocatoria de Mesa Sectorial para o XOVES 19 de Novembro ás 11 horas.
A orde do día da convocatoria é un único punto

INFORMACIÓN SOBRE A SITUACIÓN DE ACORDOS
Esta convocatoria supón un pequeno cambio de actitude da administración despois de que lle reprocháramos a pouca seriedade con que se está a tomar o conflito .

Agardamos que nesta Mesa Sectorial aparezan os cambios que demandamos e se cumpran os Acordos asinados.

Recordamos a todos e todas os/as traballadores/as que CC.OO. mañán non poderá estar nas asembleas,a pesares de intentalo
Pero queremos decirvos que nos estamos na plataforma, e non é a nosa intención abandonala, pero non por iso vamos a deixar que a nosa posición non sexa escoitada e defendida. Que non vos confundan¡¡ Un saúdo

Examen PSX

Erros en Silleda , no examen de PSX. Onte celebrouse en Silleda o exame da categoría de PSX.
Por un erro da imprenta a moitos exames faltaballe a última folla autocopiativa, xerando desa maneira un problema serio.
Despois de contactar co Sergas, propoñen o seguinte: Que cada afectado remita notificación con nome e fax o Sergas de tal circunstancia, e este remitirá o fax que lle notifiquen a folla que lle falta.
O nº de Fax onde tedes que notificalo é :881 542818 ou sinon para que sexa máis axil chamade o tlf: 881 5428002 , dando os vosos datos e un nº de FAX para que a envien.

viernes, 13 de noviembre de 2009

Asembleas da Plataforma sindical

Xa temos a convocatoria de asembleas previstas para o vindeiro martes 17 de novembro, decirvos que se celebrarán ás 12 horas nos 4 hospitais: Clínico, Conxo, Gil Casares e Psiquiátrico.
Non esquenzades e levar a vosa opinión pensanda.

Mesa Sectorial de onte

Onte houbo a xuntanza da mesa sectorial, como xa sabedes, era o compromiso da Conselleira tralas movilizacións levadas a cabo pola suspensíón dos acordos, o acontecido foi de chorar, o único que nos entregan é unha nova proposta cun escenario de tempo para cumprir os acordos...A esperar máis tempo aínda, como eran xa poucos anos pois queren meter máis¡¡¡ Pero e que así non se pode chegar a ningún acordo, non sei que pensan. A continuación vos deixo por escrito a proposta presentada de novo escenario temporal de cumprimento dos Acordos.

As bases son as seguintes:
ano 2010:non se aplicará ningún incremento retributivo
ano 2011:ano de inicio de cumprimento de parte dos Acordos Suspendidos
ano 2014: data límite para o cumprimento de todos os Acordos Suspendidos

A proposta non contempla:
a Carreira Profesional Ordinaria nin cómo rematará e enlazará coa Extraordinaria.
as melloras recollidas no Plan Mellora,e logo derivadas a outro Acordo.
nada do incumprido no 2009
ningunha subida para o 2010
a concreción dos Acordos a cumprir

A opinión que a CC.OO. lle parece esta nova proposta é que a metan por onde ches quepa¡¡
¡¡ESIXIMOS UNHA NOVA PROPOSTA ONDE SE RECOLLAN TODOS OS ACORDOS SEN APLAZAMENTOS¡¡¡
Xa non asinamos un Acordo Marco,entre outras razóns, porque considerábamos excesivo o prazo de aplicación 2008-2012,polo que rexeitamos aceptar un aplazamento maior que volte a hipotecar o futuro da negociación dos traballadores.

O vindeiro martes a Plataforma unitaria vai facer asembleas de traballadores nos centros do Complexo para explicar máis a miúdo o texto presentado, asi como para escoitar as vosas opinións. Ese día CC.OO. non poiderá asistir as asembleas por estar nun Consello que xa estaba fixado, pregamos disculpas, pero non poidemos trocar ningunha das dúas datas, De calqueira maneira xa sabedes como contactar con nos para decirnos o voso parecer. Vos seguiremos informando.

Peche no Hospital do Barbanza


Deciros cos nosos compañeiros e compañeiras do Hospital do Barbanza, tamén estiveron pechados, alí a difusión que os medios de comunicación locais lle deron foi maior,será que polo de agora están menos acostumados cos nosos.... Deixovos aqui un foto pubricada na Voz para que os vexades.

Asi me gusta ...todos a Unha¡¡¡¡ a ver si acadamos o que queremos.

jueves, 12 de noviembre de 2009

Manifestación en Madrid


Os sindicatos CC.OO. e UXT, convocan unha movilización xeral en Madrid de traballadores e traballadoras de todo o estado para que os Gobernos non se aproveiten da crise e manteñan o diálogo social, os compromisos sociais, o emprego estable, o traballo digno e contra a destrucción masiva do emprego.

Movilizate con nos¡¡¡¡ o 12 do 12 ás 12

Pondremos autobuses de balde para acudir, anotate nas seccións sindicais.

Listas de Contratacións.

Como ven sabedes as listas de contratación seguen sen sair e non parece que haxa ningún movemento ó respecto, por parte do Sergas ,seguen decindo que aínda hai zonas que estan baremando, Canto Tempo máis van necesitar? Hai interes por sacalas? ESTO É UNHA TOMADURA DE PELO. Dende CC.OO seguimos defendendo que as listas teñen que sair XA e que o Sergas ten que volverse a reunir cos sindicatos para tratar a nova proposta de listas de contratación polo que vos convocamos a unha concentración na delegación provincial da Coruña
o día 19 de Novembro ás 11 horas NON FALTEDES XOGAMONOS MOITO. ESTO É O NOSO FUTURO.
(Os que poidades asistir chamade a sección sindical para poder poñer autobuses).
Xa coñecedes cal é a nosa postura sobre a proposta de cambio de listas....NON estamos dacordo¡¡¡ Unha soa Lista.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

Cómputo dos LDS

Ante o remate do ano ,as supervisoras están facendo os cómputos de xornada ,hai problemas co aplicativo informático, sobre todo no caso de que se pediran LDS en noites. Pois ben si o cómputo que facedes non coincidevos co que vos dan, poñeros en contacto con nos para facer a reclamación que corresponda ante RRHH. Os días son vosos que non intentes chorizalos por culpa dun erro informático, a disculpa non cola.

OPE de celadores

Temos queixas dos celadores sobre a OPE, puxeron preguntas relativas a Prevención de riesgos laborais no examen do específico, cando o tema viña como común no tema 8.
Ante isto ou calqueira outra reclamación, pasade pola Sección sindical onde temos un modelo para impugnar as preguntas. Lembrade que temos 5 días hábiles así que remata o prazo o vindeiro martes

martes, 10 de noviembre de 2009

Novo peche no Chus
Hoxe de novo ,os integrantes da plataforma sindical voltamos a pecharnos na entrada principal do Clínico, pero hoxe a decoración era máis entretenida e máis imaxinativa, pero a diferencia da semán anterior , a afluencia de traballadores foi menor ¿ Qué pasa compañeiros, vades cansandovos , ou é que xa perderchedes a esperanza?, Pues non, que non hai que decaer...imolo acadar, xa veredes¡¡¡¡
Mañán no Parlamento interven o Bloque facendo enmendas os orzamentos e defendendo as nosas xustas reivindicacións.... que seiba que agradecemolo.
Lembrade que o día 12 ten lugar a Mesa Sectorial de Sanidade , sendo a data que temos para saber si por fin a Conselleira nos tivo en conta. Deixovos unhas fotos de hoxe para que nos poidades ver, os que non estivechedes.

sábado, 7 de noviembre de 2009

Calendario laboral do ano 2010 en galicia

Deixovos aquí o enlace onde está colgado e podedes ver o calendario laboral de galicia:
http://www.xunta.es/Dog/Dog2009.nsf/FichaContenido/28FF6?OpenDocument
Asemesmo os deixo tamén as festas locais para o Concello de Santiago que son:
.13 de Maio .-Ascensión e
.16 de Agosto.- San Roque

viernes, 6 de noviembre de 2009

Convocatoria da Mesa Sectorial

O Sergas acaba de convocala Mesa Sectorial para o vindeiro día 12. Esperemos que nos sorprenda con algo máis que con temas de trámite, aínda que coñecendoos seguro que non adiantamos nada. Máis do mesmo. Pero nos cos traballadores, o firmado é sagrado. non permitiremos demoras nos acordos , non só nos retributivos.Vémonos o día 10 nos peches que están previstos. Na entrada do Clínico estaremos as 24 horas as representantes de CC.OO. o igual que estivemos o día 3.

Opinión do sindicato sobre o aborto.

A Secretaría Confederal da Muller de Comisións Obreiras e as Secretarías da Muller de Federacións e Territorios de Comisións Obreiras, ante a nova Lei de aborto, desexan manifestar que:

  • Se dea conta da demanda social actual (112.138 abortos, datos oficiais do Ministerio de Sanidade, do ano 2007, últimas cifras oficiais) e se garanta a seguridade xurídica das mulleres e a boa atención a quen decida exercer o dereito ao aborto.
  • Se respecte, ante todo, a capacidade de decisión das mulleres.
    Se regule a obxección de conciencia médica e que esta sexa compatible co dereito das mulleres ao aborto.
  • Se garanta o dereito ao aborto na rede pública sanitaria, de maneira que ningunha muller teña que se desprazar lonxe do seu domicilio habitual para facer uso do dito dereito.
  • Se poñan en marcha programas de formación en educación afectivo-sexual tanto nos colexios como nos institutos de ensino medio e formación profesional.
  • Se respecte o traballo dos e das profesionais, tanto da rede pública como da rede privada-concertada, que decidan realizar intervencións de interrupción voluntaria do embarazo e se acabe, polo tanto, coa súa indefensión actual.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

Certificado de Galego

Os aspirantes a OPE que aínda non fixeron os exames e non presentaran o certificado de galego no seu momento,poden facelo agora(os que fan exames este fin de semana ata hoxe e os que o fan o fin de semana do 14 e 15 ata o día 11).
Esta información non está colgada na web do Sergas,pero en conversación telefónica con eles nos dín que aceptarán os que se lle envíen así.

Portas de Chamamentos da OPE

Están colgadas na páxina web do SERGAS as portas polas cales faran os chamamentos os opositores que vos examinades este fin de semán da OPE en Silleda, podedes consultalas alí ou ven chamarnos. Van por apelidos. Boa Sorte¡¡¡¡

Peches nos Hospitais
Onte estivemos pechados os sindicatos que conformamos a plataforma sindical reivindicando que se cumpran os acordos asinados co anterior goberno. O peche foi de 24 horas, eiqui estivemos o pé do cañón todo o día, pero a verdade é que foi moi agradable ver como corresponderon os traballadores, as asembleas do Clínico foron moi numerosas, sobre todo a da mañán.
A estas horas non hai novidades por parte da Consellería , pero si surxiran volas trasmitiremos.
Deixovos eiqui unhas fotiños do peche de Ferrol, veredes que o montaron millor que nos, son máis divertidos. Os que saen son unhos compañeiros de CC.OO.
lunes, 2 de noviembre de 2009

Concentración

Hoy por la mañana , estaba convocada una concentración de delegados y delegadas de la Plataforma sindical , delante del Palacio de Congresos, dado que iba la Conselleira a un acto.
Pues sí compañeros y compañeras, alli estuvimos, silbando a los que entraban al acto, manifestando lo que pedimos, ( respeto a los acuerdos firmados) y pidiendo la dimisión de un Conselleira que no respeta a los órganos de negociación. . En el momento que llegó la Conselleira, con todo su séquito, gritamos aún más y la cercamos. Mostró cara sorprendida y al rato de haber entrado , solicitó dentro del recinto la presencia de los y las secretarios generales de los sindicatos convocantes. Lo manifestado por ella es que esta tarde convocaría la Mesa Sectorial para reunirnos en breve y con el informe de Hacienda , decirnos en que plazos se podrían hacer efectivos los aplazamientos.
La mesa de negociación es el ámbito donde los asuntos del SERGAS se negocian, por lo tanto allí estaremos , pero tb por supuesto nos oirá y en nuestras bocas oirán la voz de todos y todas los trabajadores y trabajadoras del SERGAS.
Os informaremos de lo allí hablado, esperemos que no sea otra reunión como la del viernes, vamos que nos intenten hacer perder el tiempo ..... ''Ni un paso atrás, A por ellos''''
Ahh recordaros que mañana nos veremos en el encierro del Clínico y tb tendremos asambleas informativas de mañana en todos los centros y de tarde tb en el clínico. Ver las horas en el Blog.

Matronas Sancionadas

Y seguimos con las sanciones.....Ya son 12 las matronas sancionadas, a la lista de las 5 que están 6 meses sin empleo y sueldo, ahora hay 7 más con una suspensión de un mes sin empleo y sueldo.

Nos preguntamos sin va a a ser esta la nueva política de gestión en el CHUS, o te callas o te vas para casa sin empleo y sueldo. CC.OO. no comparte para nada esta política de amedranamiento, por mucho que un jefe de servicio quiera imponer su santa voluntad ,y por esa razón este sindicato sigue estando encima del problema y denunciando la barbaridad de esta gestión en los medios de comunicación. El sábado salió un artículo en la voz por una nota de prensa de este sindicato que podeis consultar en este link http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2009/10/31/0003_8074508.htm
Hemos llevado el tema a la Comísión de Centro del Complejo , y parece que el resto de los sindicatos quieren mirar para otro lado, ''como es un tema ya judicializado no es de su incumbencia '' ''deberían haber obedecido y luego protestado'' fueron frases que menifestaron los representantes sindicales presentes en la reunión mensual. Por supuesto nosotros no compartimos para nada esta manera de ver y hacer sindicalismo.Cuando un trabajador tiene o tenga un problema laboral, este sindicato estará a su lado y mucho más cuando se trate de sanciones tan duras como ésta, por defender en lo que creen. Si nuestros antepasados hubieran echo lo mismo , donde estarían los derechos que hemos conseguido? no nos olvidemos que fueron logrados por el sacrificio de muchos y muchas trabajadores/as.
Nosotros no podemos entender el sindicalismo de otra forma, recordemos compis , que hasta hace poco el personal de enfermería estaba limpiando los zuecos de los médicos y diciendo a todo ''sí guana''. Que mierda de profesión defendemos si no nos dejan opinar sobre ella, intentando, en la mayoría de los casos mirar por aquello que ni la propia administración mira.
Que opinarán los otros sindicatos cuando a alguien le manden atar un nudo a una bolsa y considere que no es su función?. ahí si que se volcarán. O cuando a un facultativo le cambien el turno? eso tb será de gran debate en el seno de la Comisión de Centro. No es que los anteriores problemas no sean importantes, para nosotros todos lo son,pero éste tb. no podemos decir que es un problema de ese personal y que se resolverá en los juzgados. Lo mínimo es estar ahí con esas trabajadoras que ahora tiene encima un gran problema y , NOSOTROS estaremos .

viernes, 30 de octubre de 2009

Peche no Clínico

O martes día 3 de Novembro, pecharemonos no Hospital Clínico os delegados sindicais , así como aqueles traballadores que queiran unirse a nos. O encerro faremolo na entrada principal do Hospital, para así facernos máis visibles. O mesmo tempo e para tervos informados , celebraremos unhas asembleas informativas nos distintos centros, as horas serán:
Hospital Clínico.- ás 12 é ás 18 horas
Hospital Xil-Casares.-ás 12 horas
Hospital Psiquiátrico e Hospital de Conxo.- ás 14 horas.
Alí vos informaremos de calqueira novidade que poidera surxir o longo do día no respecto as negociacións.
A Conselleira non ten en conta as nosos opinións como traballadores e a pesares da importante manifestación do 28, segue a manter a súa posición de suspensión dos acordos. Pois ben, nos tamén seguiremos a manter a nosa postura ''que cumpran os acordos'' ...e así ata que academos os nosos obxetivos. Avisamola que cada vez serán as nosas mobilizacións máis duras.

jueves, 29 de octubre de 2009

Manifestacion en Santiago
EXITO¡¡¡ en la manifestación celebrada ayer en Santiago y convocada por la Plataforma Sindical ( como recordais , todos los sindicatos de la Mesa Sectorial, excepto SATSE) . Más de dos mil trabajadores de la Sanidad Pública nos reunimos ayer y recorrimos las calles de Santiago, desde el edificio de la Xunta , en San Caetano hasta el SERGAS, para denunciar el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos firmados con anterioridad . No sé si oisteis las declaraciones de la Sr. Conselleira ayer en la TV de Galicia, despues de la imágenes de la mani? pues por si no os dejo aqui un breve resumen: A saber nos suben un 3% las retribuciones ( no sé yo cuales, serán la de ellos) y como ya ganamos tanto , tenemos que ser solidarios con los que estan en paro...Aprende Pilarita, bajate tu sueldo¡¡¡¡
Al llegar a San Lázaro, sabeis que los Secretarios Generales de los sindicatos entraron a hablar con los responsables del Sergas, pues bien...la contestación es que trasmitirían nuestras inquietudes al Gobierno. Vamos que más de lo mismo...nada de nada.
Un reproche...vinieron un montón de autobuses de las otras áreas y como siempre los de Santiago los menos, aunque reconocemos que con respecto a anteriores movilizaciones, mejoramos. Venga seguir así y cada vez iremos más. Por eso y por todo lo que seguirá os damos las gracias a todos y todas, sin vosotros/as no somos nada los sindicatos.
Os dejamos unas fotitos de muestra.

lunes, 26 de octubre de 2009

Informa contrataciones.

Gracias a las movilizaciones que CC.OO. realizó el pasado 14 de Octubre, el SERGAS nos convoca de nuevo el día 30 de este mes para hablar de contrataciones y baremos.
Estaremos atentos por si tenemos que continuar con las movilizaciones.

Permisos OPE Primaria

Tratado el tema de los permisos para acudir a los examenes de la OPE al personal que trabaja en los PACS, y por lo tanto efectúa más de un turno, los permisos quedaran como siguen:
- Se dan los tres turnos , si el trabajador tiene ese día jornada de 24 horas y
- los dos turnos si lo tiene de 17 horas.
Vamos en definitiva, el día del examen.

Cómputos de jornada en los PAC

En la reunión con la Gerencia , volvimos a tratar el tema del cálculo de jornada en los PAC . Como ya sabeis el aplicativo que usa la Gerencia para calcular la jornada al personal de enfermería , no tiene en cuenta los permisos regulados por ley, con lo cual los contempla como jornada no efectiva, siendo eso ilegal. El tema presentado por CC.OO. ya en tiempòs de la anterior Gerencia , sigue aún sin resolución, y sin visos de solución, ya que nos contestan que se comprometen a mirar solo las reclamaciones y ver si tienen o no razón mientras no se cambie el aplicativo informático desde el SERGAS ( echemosle un galgo).
Con lo cual CC.OO. aconseja a todo el personal de los pacs que una vez efectuado su cómputo, contando como jornada efectiva los permisos regulados por ley, si no coincide con lo que la Gerencia les dice corresponder, efectuen una reclamación ante la Gerencia del XAP. Para cualquier problema relacionado con esto , poneros en contacto con las secciones sindicales de CC.OO. en el CHUS.
No dejeis que se salten a la torera vuestros derechos.

Reunion con la Gerencia de Atención Primaria.

Hoy se celebró la reunión mensual con la Gerencia de Atención Primaria y la Comisión de Centro. Una de las propuestas de la Gerencia a los sindicatos era negociar un procedimiento para que todo el personal que presta sus servicios en el área de Primaria de Santiago , pudiese efectuar una movilidad provisional en aquellas plazas que surjan como consecuencia de vacantes y situaciones de coberturas de larga duración. Para ello se establecerían unas bases con un baremos y unos requisitos de participación, siempre teniendo en cuenta que la adscripción al puesto sería provisional hasta el próximo concurso de traslados, en el que se tomaría posesión de la plaza definitivamente o de no ser el caso se retornaría a la que se tenía.
Se plantea la necesidad de hacer una consulta jurídica a Servicios Centrales del Sergas para tener una seguridad jurídica del proceso ante reclamaciones de terceros.
CC.OO. entiende , y así lo manifiesta, que es una reclamación antigua de todos los trabajadores de Primaria , así como de este sindicato, la posibilidad de cambiar de puesto a uno más acorde con la necesidad o gusto del personal, mientras no tienen lugar los traslados.
La mayoría sindical de la Comisión de Centro , excepto CC.OO. y UGT vota en cuanto a que mientras no se regule en mesa sectorial la movilidad interna , no entra a negociar nada en el XAP.

viernes, 23 de octubre de 2009

Concentraciones en el Complejo

Hoy fué el segundo día de los previstos para concentraciones por la plataforma sindical. El seguimiento sigue siendo bueno ,aunque podríamos llegar a ser más , pero aún no tenemos costumbre de concentrarnos para exigir nuestros derechos.
Recordaros que el día 28 es cuando tendrá lugar la manifestación en Santiago a las 11 horas desde San Caetano hasta San Lázaro (SERGAS) , ahí es donde tenemos que echar los restos para hacernos verdaderamente visibles y demostrarle al gobierno del PP que los trabajadores de la Sanidad Pública no compartimos su política de no cumplimiento de acuerdos.
No somos los trabajadores los responsables de la crisis, ¿¿porque tenemos que ser siempre nosotros los que paguemos el pato?? Los acuerdos tienen que ser mantenidos , ya estabamos en crisis cuando se firmaron y aún así se comprometieron. No nos sirve su excusa de situacion especial. Que se bajen ellos el sueldo, que prescindan de algunos servicios que usan , o que dejen de despilfarrar en cuestiones que no se acaban nunca , p.ej. Gaias.
Que no confundan a la opinión pública con eso de que somos unos privilegiados, la mayoría de nosotros no superamos los mil euros y si lo hacemos es a costa de suplementos por penosidad.
Todos a Una, Salgamos y manifestemos lo que pensamos.

jueves, 22 de octubre de 2009

Exención examen de gallego.-

Pediros disculpas, había un ERROR en la redacción de este artículo. Ya está corregido.
''El que no figura en el listado está exento ''
Perdón y gracias .

Interinidades de PSX en area de Primaria

Acaban de comunicarnos que el día 26 de este mes van a ofertar 5 interinidades de PSX en :--Ribeira mañá.-Rianxo mañá.-PAC de Santiago.-Toques.-Negreira.

Además un contrato de larga duración en el Ambulatorio Concepción Arenal en turno de tarde.

miércoles, 21 de octubre de 2009

Cambio de horas OPE

Hoy nos informa el SERGAS que cambió la hora de los examenes de PSX y Cocineros.Queda como sigue. A ver si dejan de marear van a conseguir confundir a los opositores.

PSX---día 15/11/09 17 horas

COCIÑEIRO---día 15/11/09 13 horas

Vacantes de celadores

En la última reunión que tuvimos con la Gerencia la segunda semana de este mes, CCOO plantea que tiene conocimiento de que existen 7 vacantes de celadores cubiertas con sucesivos contratos de acumulaciones de tareas.·3 de esas vacantes sabemos que todavía no se pueden otorgar como contrato de interinidades dado que eran de personal laboral y por lo tanto necesitan un proceso de reconversión, pero mostramos nuestra disconformidad a que las otras 4 restantes no sean ofertadas como interinidades. Los argumentos que esgrimimos con sindicato fueron:-Esa forma de contratación (acumulaciones de tareas) no aseguran una estabilidad laboral dado que a los 6 meses deben ser cesadas. - Perjudican a los primeros de la lista de contrataciones al no tener estabilidad laboral y posiblemente estar ocupando contratos en condiciones peores a los de menos puntuación. -Al mismo tiempo el personal que trabaja en los contratos de acumulaciones está tb siendo perjudicado dado que a los 6 meses cesa y no se le pueden ofertar mas contratos de esas caracteristicas hasta que trascurra un año.
La contestacion que desde la Dirección de RRHH se nos dá es que el encargado de celadores del Complejo decide que es mejor ofertarlas todas juntas y eso conlleva el esperar a la autorización por parte del SERGAS de reconversiones. Ummmm¡¡¡ nos huele a chamusquina¡¡¡ y pedimos que se dé orden para ir convocandolas conforme surjan, ahora 4 vacantes y cuando autoricen la reconversión, las otras 3.
Bien pues nuestra gestión en este tema a dado resultado y hoy ya ofertaron una interinidad a la persona con más puntuación de la lista .
Seguiremos encima del tema para comprobar que se ofertan las restantes.

martes, 20 de octubre de 2009

Concentracións nos hospitais.

Hoy, como ya sabeis , se hicieron concentraciones en todos los centros del SERGAS de Galicia, en contra de la intención del Gobierno gallego de la paralización ''sine die'' de todos los acuerdos retributivos, vamos, que no tendremos ninguna subida salarial , solamente el 0,3% firmado en Madrid ( y menos mal que firmamos eso, sino eran capaces de mandarnos devolcer dinero). Exigimos que se cumpla todo lo firmado, los acuerdos son de obligado cumplimiento en todos us aspectos, cuando los firmamos ya sabiamos que había crisis, y no es justificación que ellos no gobernaban. O que pasa que lo que vale en Madrid para criticar aqui vale para gobernar?? .
Recordar que el próximo día 23 vuelve a haber manifestación en los tres centros, Clinico, Conxo y Psiquiátrico, a las 12 horas . Hoy fuimos bastantes los que mostramos nuestro desacuerdo , pero el ánimo no puede desfallecer. Hay que hacerle saber a la Conselleira que no estamos tan bien pagados como quiere hacer creer a la opinión pública. Porque no dá algo de su sueldo, que no creo que sea mileurista como el nuestro.

Especialidad Enfermería del Trabajo

En el BOE de 22 de setiembre se publicó, las plazas de residencia para la especialidad de enfermería del trabajo, eso lleva consigo implicitamente , según la nueva Ley de Especialidades ,que se abre el plazo de presentación de solicitudes para el ''Acceso excepcional al título de enfermería del Trabajo'', que incluye una prueba objetiva, y el plazo remata el 22 de marzo del 2010.

lunes, 19 de octubre de 2009

ORZAMENTOS 2010 OU A GRANDE MENTIRA DO PP

Promesas, promesas…. O partido Popular xa se quitou o antiface de solidariedade e protector do benestar social presentando uns orzamentos rebaixados en ensino e sanidade, rebaixa que afecta directamente ás retribucións e condicións laborais do persoal do Servizo Galego de Saúde.

Na anterior lexislatura fumos quen de negociar varios Acordos que melloran a calidade asistencial e de condicións de traballo do persoal, pero estes acordos estaban diferidos no tempo con prazos para a súa implantación:
• Plan Mellora de Atención Primaria: aumenta a capacidade resolutiva dende os centros de saúde, aumenta a dotación de recursos tecnolóxicos e humanos, e equilibra as retribucións coas novas funcións que se lles asigna. Hoxe en día está en suspenso o aumento de plantillas xa orzamentadas para 2009, e tamén o pago por TIS para todo o persoal, así como a xornada laboral.
• Acordo de Pacs e Unidades de At. Primaria:equipara retributivamente ós profesionais que prestan asistencia en festivos e noites ós traballadores de At Especializada,supresión de mañás de sábados,...
• Carreira Profesional: en proceso ó acceso extraordinario e iniciada a negociación do acceso ordinario, rexeitada a proposta polas organizacións sindicais e sen intención da administración de levar a cabo unha negociación seria e a posta en marcha da carreira. Actualmente está en suspenso a carreira extraordinaria das fundacións integradas e a do persoal do Hospital Básico da Defensa de Ferrol, tamén integrados,e os graos que faltan da carreira extraordinaria de xestión e servizos.
• Creación de novas categorías: logo de seren incluidas nas listas de vinculación temporal as novas categorías de técnicos especialistas, os decretos de creación de categorías están sen tramitar e coa proposta de orzamentos non se poderán facer.
• Plan de estabilidade de FEAS: comezáramos a implantar un plan de estabilidade para médicos especialistas que evitaba os abusos da administración en canto as contratacións e equiparaba ó acceso ó traballo sen deixar a decisión das contratacións a caprichos das xerencias, todo isto para evitar a fuga dos facultativos e atraer profesionais á Comunidade, hoxe xa non é que esté en suspenso o Plan , e que hai un retroceso voltando a usar a contratación basura para o colectivo.• Cobertura de plantillas: coa proposta de orzamentos peligra a cobertura das ausencias da plantilla, que aínda que escriben que a parte asistencial se cubrirá en palabras do director xeral de orzamentos se medirá se a cobertura é ou non necesaria cando haxa outro profesional que poda asumir os dous postos de traballo.

• Acordo Marco: o Acordo non asinado por CC.OO. entre outras razóns porque xa considerábamos excesivo o prazo de aplicación 2008-2012, actualmente non ten datas de cumprimento, a Xerenta do Sergas pide máis tempo para facelo efectivo sen sinalar datas nin de principio de aplicación nin de remate.

A opinión de CC.OO. ante esta proposta de orzamentos non é de asombro se non de escándalo e alerta, porque supón a materialización do deterioro dos servizos públicos e un impulso nos intentos de privatización dos mesmos.

CC.OO. non consentirá os ataques contra os servizos públicos e contra os seus traballadores, nin que se poña en dúbida a súa profesionalidade e os seus dereitos.

Exención del examen de gallego

^Publicado en el día de hoy en la página web del Sergas, la relación de personas que deben de realizar el examen de gallego en la OPE, aquellos que no salen no deben de realizarlo. OJITO VALE¡¡

matronas del chus

seguimos con el tema de las matronas a vueltas, la Dirección mantiene que no influye para nada la falta de 5 matronas de menos en el servicio, Será que hay mucha plantilla??? seguiremos mirando el exceso de horas que hacen como consecuencia de esa decisión. Haciendo cálculos nos percatamos de que cuesta a las arcas de todos unos 35 mil € mensuales esa barbaridad de medida. Adjuntamos nota de prensa de la voz de galicia del sábado.
CC. OO. defiende que las matronas exijan garantías para impartir la docencia
El sindicato considera un grave error que Sanidade no agotase las vías de diálogo con las sancionadas

Autor:
J. G.
Fecha
17/10/2009
La propuesta de la matronas del CHUS de que se ofreciese un documento, el consentimiento informado, para que las mujeres que van a dar a luz conociesen y autorizasen que les atienda el parto una profesional en formación fue una de las peticiones más polémicas de las profesionales ahora sancionadas, que dio lugar a que les abriesen un expediente. CC. OO. defiende que exigiesen esa garantía, y que sin ese documento se negasen a que las nuevas especialistas que tenían que formar atendiesen los partos, pues si ocurría algún problema asistencial debían asumirlo las matronas de la plantilla del hospital.

El sindicato considera que a las matronas les asiste la razón al reclamar cobertura legal y otras demandas que hicieron, y que no fueron atendidas. Para Comisiones, ha sido un error grave que Sanidade no agotase las vías de diálogo y que se apresurase a sancionar sin siquiera conocer el resultado del recurso presentado ante la Justicia. La comunicación de la suspensión de funciones de 6 meses está firmada por la gerente, Rosa Bermejo, con fecha del 8 de octubre, e indica que se hará efectiva ya desde el día siguiente, como así ha ocurrido.

El sindicato valora que el hecho de que la amenaza de que el complejo hospitalario quedase sin docencia de matronas y le fuese retirada esa competencia por parte del Estado fue lo que desencadenó el conflicto los últimos años, a pesar de que las discrepancias sobre formación procedían de mucho antes, desde al menos 1994 según consta en el expediente.

CC. OO. asegura que va a hacer un seguimiento de cómo se cubren las ausencias de las cuatro matronas castigadas -a una quinta que se le había anunciado la sanción verbalmente no se hizo efectiva- y de las que han solicitado la baja, en total 11 de las 17 titulares del servicio de partos

viernes, 16 de octubre de 2009

expediente a 5 matronas del Clinico

Cuatro matronas están 6 meses sancionadas sin empleo y sueldo
la quinta matrona está a la espera de que le apliquen la medida disciplinaria. Claro ahora no pueden hacerlo al mismo tiempo que las demas porque sino se quedaría el servicio sin personal.
CCOO no está de acuerdo con la medida y por eso ha enviado una nota de prensa para hacer eco de la noticia , ademas de haberse puesto en contacto con la Gerencia solicitandole que aplicara las medidas provisionales que les garantizaría mientras no sale la sentencia copndenatoria el cobrar las retribuciones básicas.
aqui os dejo el link de la voz de galicia edición de hoy para que tengais acceso a la noticia , ademas de poneros lo que en ella se recoge de nustras manifestaciones.

http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2009/10/16/0003_8039724.htm

Comisiones Obreras ve la decisión desproporcionada y dice que no tiene precedentes
Fecha
16/10/2009
Comisiones Obreras apoya a las matronas sancionadas. Afirma que la decisión del Servizo Galego de Saúde ha sido desproporcionada, y que no hay precedentes en Santiago de un castigo tan serio, que el sindicato ve totalmente injustificado por no haber un problema de mala asistencia, sino una discrepancia sobre las condiciones de la docencia que debían haberse solucionado con diálogo. «Coa solución adoptada, 6 meses sen emprego e soldo, buscase impartir un castigo exemplar que asuste e impida calquer tipo de discrepancia ante o 'ordeno e mando'», indica.

El sindicato considera máximo responsable de la situación al jefe de obstetricia, y afirma que el desenlace del expediente sancionador «deixa ver o fracaso deste profesional como xestor»; también aluden a la coordinadora de docencia y a la tutora de docencia por su responsabilidad en el asunto. Por ello solicitan que se abra una investigación en dicho servicio y se depuren todas las responsabilidades. El sindicato y una portavoz de las sancionadas afirman que existían otras alternativas para la docencia, e insisten en que debería abrirse expediente a las personas responsables de esta actividad, no a quienes reivindicaron una mejora laboral.

Las sancionadas presentaron el pasado mes de agosto un recurso de alzada ante la conselleira de Sanidad, que no prosperó. Piden que quede sin efecto la sanción hasta que falle un juez sobre el conflicto.

concentracion Dirección Provincial

aqui os dejamos las fotos de la concentración que tuvo lugar el 14 de octubre delante de la Dirección Provincial de la Coruña, por la protesta de las listas de contratación.En principio esta concentración estaba organizada para protestar sobre la tardanza en sacar las listas que faltaban, pero ante las novedades surgidas como consecuencia de querer el Sergas modificar el pacto de contrataciones teniendo como referencia solo la OPE.
Las concentraciones se hicieron en las cuatro Direcciones Provinciales y teniendo en cuenta el éxito decidimos que las repetiremos, os informaremos con prontitud de la fecha y el lugar. No vamos a ponerselo fácil para que sigan haciendo lo que quieran sin contar con vuestra opinión, la de los trabajadores.