miércoles, 2 de marzo de 2011

AGRESIONS O PERSOAL SANITARIO

Federación de sanidade e sectores sociosanitarios. Sección sindical do CHUS ccoo.santiago@sergas.es
As agresións ó persoal do Sergas van en aumento e son noticia na prensa con demasiada frecuencia, polo que vemos necesario actualizar a información que todos temos que coñecer.
A violencia laboral pode ser fisica, psicolóxica e patrimonial, en calquera dos casos as pautas a seguir son as seguintes:
1.- Avisar o Servicio de Seguridade (si o houbere) e senon os Corpos de Seguridade do Estado se hai agresión fisica.
2.-Acudir ó Servizo de Urxencias para que emita o correspondente informe.
3.-Informar o Superior Xerárquico para que cubra o Anexo I e o remita a Xerencia Xeral, Servicio de Persoal e UPRL.
4.- Tramitar denuncia xudicial si procedese, xa que na actualidade os funcionarios, incluido o persoal interino e contratado están protexidos polo Codigo Penal ca nova figura de atentado.

EXERCE OS TEUS DEREITOS

No hay comentarios:

Publicar un comentario